UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 

Teaching Jobs in Ceredigion

More on schools in Ceredigion

Search Results

 id: 569806
PENGLAIS COMMUNITY SCHOOL, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AW Mainscale or UPS scale + TLR1c (£11,026) Mixed C...more
 • Penglais Comprehensive School
 • Aberystwyth, Ceredigion
 • 1232
 • Mainscale or UPS scale + TLR1c
 • Full Time and Permanent
 • 12 March 2015 @ 11:59PM
 • 12 March 2015
 • 1 September 2015
 • N/A
Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau i adeiladu ar gryfderau presennol yr ysgol 3-19 hon.
 • 6 March 2015 @ 12PM
 • 6 March 2015
 • 1 September 2015
 • N/A
Temporary
Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i weithio fel Cynorthwyydd Cefnogi Dysgu am 30 awr yr wythnos
 • 6 March 2015 @ 11:59PM
 • 6 March 2015
 • As soon as possible
 • N/A
 id: 568830
YSGOL HENRY RICHARD Dyddiadau: Yn dechrau mis Medi 2015 neu’n gynharach os oes modd. Mae'r Llywodraethwyr yn chwilio ...more
 • Ceredigion LA
 • Aberystwyth, Ceredigion
 • L18 – L24 (£58,096 - £67,290)
 • Full Time and Permanent
 • 6 March 2015 @ 11:59PM
 • 6 March 2015
 • 1 September 2015
 • N/A
 id: 568540
PENNAETH YSGOL BRO TEIFI 3-19 Erbyn Medi 1af 2015 Nifer o ddisgyblion: 750 Dymuna Gorff Llywodraethol Cysgodol Ysgol ...more
 • Ceredigion LA
 • Aberystwyth, Ceredigion
 • L25 - L31 (£68,962 - £79,872
 • Full Time and Permanent
 • 4 March 2015 @ 11:59PM
 • 4 March 2015
 • 1 September 2015
 • N/A
 id: 568191
Yn eisiau erbyn 1 Medi 2015, athro/athrawes i fod yn gyfrifol am addysgu Cemeg hyd at Safon Uwch.
 • Penweddig
 • Aberystwyth, Ceredigion
 • 674
 • £22023 - £37496 & CDA 2a £2587
 • Full Time and Permanent
 • 9 March 2015 @ 3:30PM
 • 9 March 2015
 • 1 September 2015
 • N/A
 id: 570323
YSGOL Y GADER DOLGELLAU (Cyfun 11-16, 381 o ddisgyblion) Yn eisiau erbyn dechrau Tymor yr Haf (13/04/15): Pennaeth Ad...more
 • Ysgol Y Gader
 • Dolgellau, Gwynedd
 • 309
 • Graddfa Cyflog Athrawon
 • Full Time and Permanent
 • 16 March 2015 @ 11:59PM
 • 16 March 2015
 • 13 April 2015
 • N/A
Temporary
Required as Maternity cover, a teacher of Welsh with a second subject to join our forward thinking school.
 • Ysgol Uwchradd Llandrindod High ...
 • Llandrindod Wells, Powys
 • 585
 • Main Scale
 • Full Time and Temporary
 • 6 March 2015 @ 10AM
 • 6 March 2015
 • 13 April 2015
 • No
 id: 569410
Deputy Headteacher Job Description A person appointed as a deputy headteacher in a school, in addition to carrying out th...more
 • Newbridge-on-Wye C. in W. School
 • Llandrindod Wells, Powys
 • 83
 • Group 1 Salary Range 1-5
 • Full Time and Permanent
 • 1 April 2015 @ 11:59PM
 • 8 April 2015
 • As soon as possible
 • No
Ysgol Trefonnen school is a dual stream, voluntary controlled, community focussed Church in Wales school for children aged 4-...more
 • Llandrindod Wells Church in Wale...
 • Llandrindod Wells, Powys
 • 181
 • Part Time and Fixed Term Contract: ...
 • 9 March 2015 @ 11:59PM
 • 9 March 2015
 • As soon as possible
 • N/A