Graddfa Cyflog Athrawon + CAD2 5 (£6,699) (+ lwfans ychwanegol yn unol â chryfderau'r ymgeisydd) Ydych chi’n chwilio am gyfle i ymuno ag ysgol ddeinamig a chynhwysol? Ysgol sy’n ymfalchīo ei bod yn sicrhau’r safonau uchaf ar gyfer disgyblion a staff? Mae hon yn adran flaengar a llwyddiannus ac mae’n cyfrannu’n helaeth at bob agwedd o fywyd yr ysgo ...

Employer:Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Location: Porth, Rhondda Cynon Taff
Number on roll:
Salary: GCA + CAD2 5 (£6,699)(+ lwfans ychwanegol)
Contract: Full Time and Permanent
Live On Site Until: 12th May 2021 @ 11:59 PM
Applications Close: Not Available
Start Date:1st September 2021
NQTs Considered:

Ydych chi’n chwilio am gyfle i ymuno ag ysgol ddeinamig a chynhwysol? Ysgol sy’n ymfalchīo ei bod yn sicrhau’r safonau uchaf ar gyfer disgyblion a staff? Rydym yn chwiliol am athro sy’n arddel y safonau uchaf o ran addysgu, sy’n egnïol a phositif, ac sy’n arweinydd ardderchog. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain i sicrhau cyfleoedd a phrofiad ...

Employer:Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Location: Porth, Rhondda Cynon Taff
Number on roll:
Salary: Graddfa Cyflog Athrawon + CAD 2b (£4,784)
Contract: Full Time and Permanent
Live On Site Until: 10th May 2021 @ 11:59 PM
Applications Close: Not Available
Start Date:1st September 2021
NQTs Considered:

Yn dilyn datblygiadau helaeth yn y maes e-ddysgu yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, rydym yn awyddus i benodi Arweinydd Digidol i’r adran DGCh a Chyfrifiadureg. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y weledigaeth i arwain yr ysgol wrth i ni ddatblygu ymhellach cymhwysedd digidol ein disgyblion ar draws y cwricwlwm ac i lywio gwaith ein hadrannau wrth i ni s ...

Employer:Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Location: Porth, Rhondda Cynon Taff
Number on roll:
Salary: Graddfa Cyflog Athrawon + CAD 2b (£4,784)
Contract: Full Time and Permanent
Live On Site Until: 10th May 2021 @ 11:59 PM
Applications Close: Not Available
Start Date:1st September 2021
NQTs Considered: