Mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gwynllyw yn awyddus i benodi Swyddog Gweinyddol i ymuno gyda ni ym mis Medi 2019.  O dan gyfarwyddyd/cyfarwyddyd Rheolwraig y Swyddfa byddwch yn darparu cymorth clerigol, gweinyddol a chymorth cyffredinol arferol i'r ysgol.  Prif cyfrifoldebau yn cynnwys - Ateb galwadau, ymholiadau gan rieni a'r ...

Employer:Ysgol Gyfun Gwynllyw
Location: Torfaen, Torfaen
Number on roll:
Salary: Gradd 3 scp3 5 £18,065 £18,795
Contract: Term Time and Permanent
Live On Site Until: 2nd June 2019 @ 11:59 PM
Applications Close: Not Available
Start Date:1st September 2019
NQTs Considered: