Ysgol Morgan Llwyd yw'r unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam.
Cyflogwr: Ysgol Morgan Llwyd
Lleoliad: Wrexham, Wrecsam
Number on roll: 767
Cyflog: Prif/Uwch Raddfa
Cytundeb: Rhan Amser a Parhaol
yn fyw ar y safle hyd at: 25 Mehefin 2018 @ 4pm
Ceisiadau'n Cau: 25 Mehefin 2018
Dyddiad Cychwyn: Cyn gynted â phosibl
Addas i ANG?: YDY