Join Us

CURRENT OPENINGS • Job Title

  Cynorthwyydd Cymorth Anghenion Arbennig Wrth Gefn

 • Location

  Bridgend

 • Posted

  6th May 2021

 • Salary

  £9.81 yr awr

 • Hours

  Term Time

 • Description

  Yn ol y galw – Tymor Ysgol Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, llawn cymhelliant ac ymrwymedig i gefnogi plant ag anghenion arbennig yn yr ystafell ddosbarth prif ffrwd fel Cyn ...

 • Job Title

  Relief Special Needs Support Assistant

 • Location

  Bridgend

 • Posted

  6th May 2021

 • Salary

  £9.81 per hour

 • Hours

  Term Time

 • Description

  As and when required – Term Time An enthusiastic, motivated and committed person is required to support children with additional needs in the mainstream classroom as a Special Nee ...

Talent Pool

Join Our Talent Pool