Ymgeisiwch yn Gyflym

Grade 3 Teaching Assistant

Ysgol
Lliswerry High School
Lleoliad
Nash Road, Newport
Math o Gontract
Contract tymor penodedig
Oriau
Rhan-amser
Cyflog
TBC
Dyddiad cychwyn
1st September 2023
Yn dod i ben
14th Mehefin 2023 09:00 AM
Math o Gontract
Contract tymor penodedig
ID swydd
1338044
Dyddiad cychwyn
1st September 2023
  • Math o Gontract:Contract tymor penodedig
  • Hyd y contract: Until August 2024
  • ID swydd: 1338044

Teaching Assistant Grade 3 (SCP 5-6 £19,650 - £20,043 pro rata)

Fixed term until August 2024

Working Pattern (08:30 – 15:20 M,08:30 -16.10 T 08:30 – 15:10 Wed- Fri 32)

Lliswerry High School is a thriving, multi-cultural, 11-18 mixed comprehensive school on the eastern side of Newport close to the M4. We currently have a superb opportunity for a talented, passionate and highly motivated Teaching Assistant to join our school.

The successful candidate will be a strong team player who will work closely in the classroom under the direct instruction of the teaching/senior staff to support the delivery of teaching and learning.

It is anticipated that the person appointed will support access to learning for pupils and provide general support to the teacher in the management of pupils in the classroom.

You will have NVQ Level 2 for Teaching Assistants or an equivalent qualification. Patience, understanding, a caring attitude and the ability to provide support and build positive relationships is essential in this role.

Holidays must be taken during school closure periods. The appointment process will involve an interview with members of the school leadership team and a selection of Governors.


Atodidadau

Datganiad Diogelu:

Mae Lliswerry High School yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i newid, ac mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr ddeall a rhannu’r ymrwymiad hwn. Mae ymrwymiad cyffredin gennym i ddatblygu diwylliant o barch, lle na chaiff gwahaniaethu ei oddef. Rydym yn croesawu pob cais, gan gynnwys ceisiadau gan bobl o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ar sail ethnigrwydd, rhywedd, trawsrywedd, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd.