This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Technegydd Dylunio a Thechnoleg

Location
United Kingdom
School
Ysgol Gyfun Gwyr
Hours
Term Time
Salary
Graddfa 5 (SCP 7-9)
Posted
13th June 2022
Start Date
1st September 2022
Expires
24th June 2022 09:05 AM
Contract Type
Permanent
Job ID
1245892
Job Reference
Eteach/
Start date
1st September 2022
  • Contract type: Permanent
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1245892

Technegydd Dylunio a Thechnoleg i gynorthwyo Pennaeth yr Adran. 

Rydym yn edrych am berson gwybodus a phrofiadol i gynorthwyo'r Pennaeth Adran Dylunio a Thechnoleg.

Gwybodaeth a phrofiad o weithdrefnau'r gweithdy DT yn cynnwys rheoliadau I&D a'r defnydd o beiriannau arbenigol yn hanfodol.

Cymwysterau: Lefel A/ BTEC Diploma Cenedlaethol / BTEC Diploma Estynedig (lefel 3) neu gymhwyster cyfartal neu brofiad perthnasol fel Technegydd DT. Sgiliau rhifedd a llythrennedd da.

Hyfforddiant: Penodol mewn DT/TGCh.

Sgiliau a Gwybodaeth: Defnydd effeithiol o offer/adnoddau arbenigol DT ac eraill. Gwybodaeth weithiol o bolisïau/codau ymarfer perthnasol yn y maes ac ymwybyddiaeth a phrofiad o ddeddfwriaeth berthnasol. Y gallu i hunan werthuso gofynion, hunan ddysgu a’r gallu i fynd wrthi i chwilio am gyfleoedd dysgu. y gallu i gyd-weithio gyda phlant â staff yn hanfodol. Y gallu i weithio fel aelod o dîm yn hanfodol. Profiad: Profiad o weithio fel Technegydd DT mewn ysgol yn fanteisiol ond nid yw'n hanfodol.

Ceisiadau drwy ebost; Llythyr Cais a CV gyda 2 Geirda

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gwyr is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gwyr

Ysgol Gyfun Gwyr