This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Technegydd TGCH / ICT Technician

Location
Talbot Street, Tregwyr, Swansea, SA4 3DB
School
Ysgol Gyfun Gwyr
Hours
Full Time
Salary
Graddfa 5 (SCP 7-9)
Posted
23rd June 2022
Start Date
1st September 2022
Expires
4th July 2022 09:05 AM
Contract Type
Permanent
Job ID
1250270
Start date
1st September 2022
  • Contract type: Permanent
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1250270

Technegydd TGCh 

Rydym yn awyddus i benodi Technegydd TGCh a fydd yn gweithio ochr yn ochr â Phennaeth Cymhwysedd Digidol a Systemau Digidol Ysgol Gyfan, y Swyddog Cyfathrebu a Marchnata Digidol, staff addysgu a disgyblion. Prif amcan y rôl yw sicrhau fod rhediad systemau TGCh o ddydd i ddydd yn llyfn ac yn effeithiol. 

Ceisiadau trwy lythyr cais a CV cyfredol trwy eTeach cyn 9am ar y 4ydd o Orffennaf 2022

ICT Technician

We are keen to appoint an ICT Technician who will work alongside the Head of Digital Competence and Digital Systems, the Digital Communications and Marketing Officer, teaching staff and pupils. The main objective of the role is to ensure that the day-to-day running of ICT systems is smooth and effective.

Applications in the form of a current CV and covering letter through eTeach by 9am on the 4th July 2022

Attachments

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gwyr is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gwyr

Ysgol Gyfun Gwyr