UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Ysgol Glan Clwyd

Technegydd Reprograffeg - Ysgol Glan Clwyd - Ail Hysbysebiad

Rhif yr Ysgol. 752161
Rhif Cyfeirnod yr Ysgol. Eteach/YYGC00114RDE
Technegydd Reprograffeg, Cyfnod Penodol - 12 mis (gyda'r posibilrwydd o droi yn barhaol) i ddechrau cyn gynted a bo modd.
Sut i Ymgeisio
  • Awdurdod Lleol: Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy
  • Dyddiad Dechrau: Cyn gynted â phosibl
  • Cyflog: Gradd 2 (£12,861 - £13,502)
  • Cytundeb: Llawn Amser a Cytundeb Cyfnod Penodedig: Cyfnod Penodol - 12 mis +
  • Hysbyseb swydd yn diflannu ar : 24 Mawrth 2017 @ 11:59pm
  • Ystyried ANG: N/A

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am swydd yn yr ysgol hapus a llwyddiannus uchod.

Byddwch yn gweithio o fewn adran reprograffeg yr ysgol yn defnyddio peiriannau reprograffeg i gynnig gwasanaeth copïo ac argraffu effeithiol ac effeithlon i staff yr ysgol. Byddwch yn cefnogi staff gyda phrosiectau arbennig ynghyd a rheoli lefelau stoc i sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu cefnogi’r ysgol ar bob achlysur.

Disgwylir i chi feddu agwedd flaengar a phositif tuag at waith i sicrhau bod tasgau yn cael eu cwblhau ar amser.

Dogfennau Ategol

Sut i Ymgeisio

Camau chwilio am Swyddi

Manylion yr Ysgol

Ysgol Glan Clwyd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
Dinbych
LL17 0RP

Cyfnod: Awdurdodau Addysg Lleol (AALl)
Nifer y Disgyblion: 985