UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 2938 jobs from 1215 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
Ysgol Glan Clwyd

Athro/Athrawes Bagloriaeth/Dyniaethau

Rhif yr Ysgol. 839451
Rhif Cyfeirnod yr Ysgol. Eteach/YYGC00161W1RDE
Athro/Athrawes Bagloriaeth/Dyniaethau, Llawn Amser, Cyfnod Mamolaeth o 01.09.18
Sut i Ymgeisio
  • Awdurdod Lleol: Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy
  • Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2018
  • Cyflog: Graddfa Cyflog Athro
  • Cytundeb: Llawn Amser a Dros Dro: Cyfnod Mamolaeth o 01.09.18
  • Hysbyseb swydd yn diflannu ar : 3 Mehefin 2018 @ 11:59pm
  • Ystyried ANG: YDY

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol arloesol sydd yn rhoi bri ar addysgu a dysgu o’r ansawdd uchaf. Rydym yn ffodus iawn o’n adeilad a’n cyfleusterau newydd sydd yn caniatau amgylchedd ddysgu sydd yn ysbrydoli addysg.

Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan athrawon brwdfrydig, egn?ol a chymwys i lenwi’r swydd addysgu uchod.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg i bob oed a gallu. Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig ynghyd â dangos ymrwymiad amlwg tuag at weithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd o’r swydd dylai darpar-ymgeiswyr gysylltu â’r Pennaeth am sgwrs anffurfiol.

Dogfennau Ategol

Sut i Ymgeisio

Camau chwilio am Swyddi

Manylion yr Ysgol

Ysgol Glan Clwyd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
Dinbych
LL17 0RP

Cyfnod: Awdurdodau Addysg Lleol (AALl)
Nifer y Disgyblion: 985