UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Search 2938 jobs from 1215 recruiters in the UK and internationally
Search Jobs
Ysgol Glan Clwyd

Cymhorthydd Dysgu - Lefel 1 x 2 swydd

Job ID. 840505
School Ref No. Eteach/YYGC000162W1RDE
This Advert is for Teaching Assistants at Ysgol Glan Clwyd for which the ability to speak Welsh is an essential requirement.
How To Apply
  • Local Authority: Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy
  • Start Date: 1 September 2018
  • Salary: Gradd 2 (£11,660 - £12,089)
  • Contract: Full Time and Permanent
  • Job Expires: 3 June 2018 @ 11:59PM
  • NQTs Considered: Yes

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y Swyddi uchod yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Rydym yn chwilio am Gymorthyddion Dysgu brwdfrydig sydd â sgiliau trefnu ardderchog. Bydd deilydd y swydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd uniongyrchol staff dysgu yn y dosbarth, gydag athro fel arfer, i helpu disgyblion i ddysgu a rhoi cymorth yn gyffredinol i athrawon gyda rheoli disgyblion a’r dosbarth.

Mae’n hanfodol fod gennych sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ardderchog a gwybodaeth sylfaenol am ddefnyddio systemau cyfrifiadurol.

Bydd y penodiad yn amodol ar Wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

How To Apply

Your Job Actions

Supporting Documents

Employer Details

Ysgol Glan Clwyd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
Denbighshire
LL17 0RP

Phase: Local Authorities (LAs)
No. of Pupils: 985