UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 3501 jobs from 1345 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
Ysgol Dewi Sant C.P.

Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 2

Rhif yr Ysgol. 847171
Rhif Cyfeirnod yr Ysgol. Eteach/YDEW00081W1RDE
Cymhorthydd Gweinyddol a Threfn Lefel 2, 35 awr yr wythnos, tymor ysgol yn unig + 2 HMS, Cyfnod penodol o 01.09.18 - 31.03.19
Sut i Ymgeisio
  • Ysgol: Ysgol Dewi Sant C.P., Rhyl
  • Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2018
  • Cyflog: Gradd 3 (£13,822 - £14,607)
  • Cytundeb: Llawn Amser a Dros Dro: 01/09/2018 - 31/03/2019
  • Hysbyseb swydd yn diflannu ar : 26 Mehefin 2018 @ 11:59pm
  • Ystyried ANG: N/A

Rydym yn chwilio am Gymhorthydd Gweinyddol a Threfn brwdfrydig sydd â sgiliau
trefnu ardderchog. Bydd deilydd y swydd yn sicrhau gweinyddiaeth effeithlon drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol ardderchog yn yr ysgol.

Mae’r swydd yn un amrywiol o fewn swyddfa brysur yr ysgol a disgwylir fod gennych sgiliau Technoleg Gwybodaeth a gwybodaeth sylfaenol am ddefnyddio systemau cyfrifiadurol. Bydd rhaid i ymgeiswyr fod â sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu a threfnu ardderchog ac yn gallu cyrraedd targedau o dan bwysau ac yn unol ag amserlenni tynn.

Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig ynghyd â dangos ymrwymiad amlwg tuag at weithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd o’r swydd dylai darpar-ymgeiswyr gysylltu â’r Pennaeth am sgwrs anffurfiol.

Dogfennau Ategol

Sut i Ymgeisio

Camau chwilio am Swyddi

Manylion yr Ysgol

Ysgol Dewi Sant C.P.
Rhuddlan Road
Rhyl
Rhyl
Dinbych
LL18 2RE

Cyfnod: Ysgolion Cynradd
Nifer y Disgyblion: 478