UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 3501 jobs from 1345 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
Ysgol Dewi Sant C.P.

Cymhorthydd Dysgu Lefel 2

Rhif yr Ysgol. 847208
Rhif Cyfeirnod yr Ysgol. Eteach/YDEW00082W1RDE
Cymhorthydd Dysgu Lefel 2, 28.75 awr yr wythnos, Tymor Ysgol + 2 HMS, Tymor Penodol o 01/09/2018 - 31/08/201
Sut i Ymgeisio
  • Ysgol: Ysgol Dewi Sant C.P., Rhyl
  • Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2018
  • Cyflog: Gradd 3 (£11,354 - £11,998)
  • Cytundeb: Llawn Amser a Parhaol: 01/09/2018 - 31/08/2019
  • Hysbyseb swydd yn diflannu ar : 26 Mehefin 2018 @ 11:59pm
  • Ystyried ANG: N/A

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y swydd yn yr ysgol hapus a llwyddiannus uchod.

Mae’r Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Cymhorthydd Dysgu brwdfrydig i’r ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd/arweiniad staff addysgu i helpu disgyblion ddatblygu eu sgiliau. Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.


Dogfennau Ategol

Sut i Ymgeisio

Camau chwilio am Swyddi

Manylion yr Ysgol

Ysgol Dewi Sant C.P.
Rhuddlan Road
Rhyl
Rhyl
Dinbych
LL18 2RE

Cyfnod: Ysgolion Cynradd
Nifer y Disgyblion: 478