UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 3501 jobs from 1345 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
Ysgol Henllan C.P.

Cymhorthydd Dysgu Lefel 1

Rhif yr Ysgol. 847387
Rhif Cyfeirnod yr Ysgol. Eteach/YHNL00046W1RDE
Cymhorthydd Dysgu Lefel 1, 12.5 awr yr wythnos, tymor ysgol yn unig, cyfnod penodol 01.09.18 - 31.08.19
Sut i Ymgeisio
  • Ysgol: Ysgol Henllan C.P., Denbigh
  • Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2018
  • Cyflog: Gradd 2 (£4,783 - £4,893)
  • Cytundeb: Rhan Amser a Cytundeb Cyfnod Penodedig: 01/09/2018 - 31/08/2019
  • Hysbyseb swydd yn diflannu ar : 28 Mehefin 2018 @ 11:59pm
  • Ystyried ANG: N/A

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y Swydd Cymhorthydd Dysgu yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Rydym yn chwilio am Gymorthydd Dysgu brwdfrydig sydd â sgiliau trefnu ardderchog.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd uniongyrchol staff dysgu yn y dosbarth, gydag athro fel arfer, i helpu disgyblion i ddysgu a rhoi cymorth yn gyffredinol i athrawon gyda rheoli disgyblion a’r dosbarth.

Mae’n hanfodol fod gennych sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ardderchog a gwybodaeth sylfaenol am ddefnyddio systemau cyfrifiadurol.

Bydd y penodiad yn amodol ar Wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Dogfennau Ategol

Sut i Ymgeisio

Camau chwilio am Swyddi

Manylion yr Ysgol

Ysgol Henllan C.P.
Denbigh Street
Henllan
Denbigh
Dinbych
LL16 5AW

Cyfnod: Ysgolion Cynradd
Nifer y Disgyblion: 45