UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 3501 jobs from 1345 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
Ysgol y Llys

Cymhorthydd Dysgu Lefel 2

Rhif yr Ysgol. 847437
Rhif Cyfeirnod yr Ysgol. Eteach/YLYS00050W1RDE
Cymhorthydd Dysgu Lefel 2, 28.75 awr yr wythnos, tymor ysgol yn unig, Cyfnod Penodol 01.09.18 - 31.08.19
Sut i Ymgeisio
  • Ysgol: Ysgol y Llys, Prestatyn
  • Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2018
  • Cyflog: Gradd 3 (£11,253 - £11,891)
  • Cytundeb: Llawn Amser a Parhaol: 01/09/2018 - 31/08/2019
  • Hysbyseb swydd yn diflannu ar : 28 Mehefin 2018 @ 11:59pm
  • Ystyried ANG: N/A

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y Swydd Cymhorthydd Dysgu yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Rydym yn chwilio am Gymorthydd Dysgu brwdfrydig sydd â sgiliau trefnu ardderchog.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd uniongyrchol staff dysgu yn y dosbarth, gydag athro fel arfer, i helpu disgyblion i ddysgu a rhoi cymorth yn gyffredinol i athrawon gyda rheoli disgyblion a’r dosbarth.

Mae’n hanfodol fod gennych sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ardderchog a gwybodaeth sylfaenol am ddefnyddio systemau cyfrifiadurol.

Bydd y penodiad yn amodol ar Wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Dogfennau Ategol

Sut i Ymgeisio

Camau chwilio am Swyddi

Manylion yr Ysgol

Ysgol y Llys
Princes Avenue
Prestatyn
Prestatyn
Dinbych
LL19 8RW

Cyfnod: Ysgolion Cynradd
Nifer y Disgyblion: 319