Loading...

Overview

Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau darparwn i’n disgyblion. Ddathlwch gyda ni llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog. Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial. Mae brwdfrydedd, egni ac ymroddiad staff yn adlewyrchu’r ymrwymiad i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae bod yn ddwyieithog yn agor drysau i ddiwylliant cyfoethog yn y ddwy iaith, ac yn ehangu cyfleoedd i'n disgyblion yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ymhyfrydwn yn sefydlu ein hysgol a’i le yng Nghasnewydd, Dinas ar dwf ,ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau llwyddiant Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn yr unfed ganrif ar hugain.

About Us

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed fydd Ysgol Gyfun Gymraeg gyntaf dinas a Sir Casnewydd. Yr ysgolion cynradd a fydd yn bwydo'r ysgol hon fydd Ysgol Gymraeg Casnewydd, Ysgol Gymraeg Ifor Hael, Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ac Ysgol Gymraeg y Ffin, yn Sir Fynwy. Bydd y broses o sefydlu'r ysgol yn digwydd fesul cam. Roedd y disgyblion cyntaf wedi eu derbyn i'r ysgol i Flwyddyn 7 ym mis Medi 2016 a than Medi 2018 bydd yr ysgol yn rhannu safle Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Teyrnon.