UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

310 CanlyniadauTudalen 1 o 3112345>
Temporary
Teacher of PE (Newydd)
 id: 755671
An inspirational & dynamic teacher required to teach PE across the curriculum
 • 5 Ebrill 2017 @ 11:59pm
 • 5 Ebrill 2017
 • 4 Medi 2017
 • YDY
Temporary
 id: 755639
RHONDDA CYNON TAF COUNCIL YSGOL GYNRADD DOLAU PRIMARY SCHOOL CYNORTHWY-YDD DOSBARTH LEFEL 2 (CYFNOD MAMOLAETH)
 • 7 Ebrill 2017 @ 12pm
 • 7 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
 id: 755636
We are looking to appoint two committed and enthusiastic teachers of English.
 • St Cyres School
 • Penarth, Bro Morgannwg
 • 1100
 • MPS
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 31 Mawrth 2017 @ 12pm
 • 31 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
 id: 755619
Mae’r ysgol yn awyddus i apwyntio person brwdfrydig sy’n meddu ar y cymwysterau priodol i arwain ar Cerdd yn CA3 a CA4.
 • Ysgol Glan y Mor
 • Pwllheli, Gwynedd
 • 535
 • Graddfa Athro a CAD2a
 • Full or Part Time a Parhaol
 • 31 Mawrth 2017 @ 10am
 • 31 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
 id: 755617
Mae’r ysgol yn awyddus i apwyntio person brwdfrydig sy’n meddu ar y cymwysterau priodol i arwain ar Ffrangeg yn CA3 a CA4.
 • Ysgol Glan y Mor
 • Pwllheli, Gwynedd
 • 535
 • Graddfa Athrawon a Cad 2a
 • Full or Part Time a Parhaol
 • 31 Mawrth 2017 @ 10am
 • 31 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
Temporary
 id: 755521
We are looking to appoint an admin assistant / receptionist to work in the school's main office during term time (plus five I...more
 • Cantonian High School
 • Cardiff, Caerdydd
 • 550
 • Grade 3 15,507-17,169 pro rata
 • Yn ystod y Tymor a Dros Dro: Until ...
 • 31 Mawrth 2017 @ 11:59am
 • 31 Mawrth 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Dyma gyfle cyffrous i athro/athrawes blaengar sy'n meddu ar sgiliau addysgu ardderchog i ymuno ag adrannau llwyddiannus.
 • Ysgol Gyfun Gwyr
 • Gowerton, Abertawe
 • 988
 • Prif Raddfa
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 30 Mawrth 2017 @ 11:59pm
 • 30 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
 id: 755362
Options Kinsale Teacher with QTS Options Group and Hillcrest Children’s services form part of Outcomes First Group who em...more
 • Options Kinsale
 • Holywell, Fflint
 • 12
 • In line withTeachers Ts and Cs
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 3 Mai 2017 @ 11:59pm
 • 3 Mai 2017
 • 18 Ebrill 2017
 • YDY
Applicants are invited to apply for an exciting opportunity to become Headteacher of Jubilee Park Primary School in Newport, ...more
 • Newport City Council
 • Newport, Casnewydd
 • £52,405 - £60,733 per annum
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 2 Ebrill 2017 @ 11:59pm
 • 2 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
 id: 755306
This is an opportunity to join a large and successful team of Expressive Arts specialists.
 • Newtown High School
 • Newtown, Powys
 • 1123
 • MPG
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 4 Ebrill 2017 @ 12pm
 • 4 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
310 CanlyniadauTudalen 1 o 3112345>