UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 3933 jobs from 1258 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
X

Search results for: Cymru

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

345 CanlyniadauTudalen 1 o 3512345>
Featured Job
 id: 768827
AIL HYSBYSEB Dylai ymgeiswyr blaenorol ail-ymgeisio PENNAETH ISR: L31 i L37 Nifer y Disgyblion: 1155 Ystod Oedran: 11-16 ...more
 • 12 Mehefin 2017 @ 11:59pm
 • 12 Mehefin 2017
 • 1 Ionawr 2018
 • N/A
 id: 764713
Yr ydym yn awyddus i benodi dau gynorthwyydd dosbarth.
 • Ysgol Gyfun Gwent Is Coed
 • Casnewydd
 • 80
 • 16,781 - £17,772 ystod radd
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 22 Mai 2017 @ 11:59pm
 • 22 Mai 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
 id: 764560
Head of Education Orbis Education and Care offer specialist services for children, young people and adults with complex ne...more
 • Dan Y Coed House
 • Mumbles, Abertawe
 • To be Negotiated
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 30 Mai 2017 @ 11:59pm
 • 30 Mai 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
 id: 768896
This is an opportunity to join a successful team of Welsh specialists.
 • Newtown High School - John Beddo...
 • Presteigne, Powys
 • MS
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 26 Mai 2017 @ 11:59pm
 • 26 Mai 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
Temporary
This is an opportunity to join a successful team of Science specialists.
 • Newtown High School - John Beddo...
 • Presteigne, Powys
 • MS
 • Llawn Amser a Dros Dro: Likely to b...
 • 26 Mai 2017 @ 12pm
 • 26 Mai 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
St Gerard’s School Trust, currently ranked 2nd in the Times small Independent school tables in the UK, requires a drama teach...more
 • St Gerard's School Trust
 • Bangor, Gwynedd
 • 184
 • Rhan Amser a Parhaol
 • 25 Mai 2017 @ 11:59pm
 • 25 Mai 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
Senior Teaching Assistant Level 3 Grade 5 Salary Points 21-26 (£20138-£23398 pro rata) 32.5 hrs a week term time only 39 week
 • Howardian Primary School
 • Penylan, Caerdydd
 • Grade 5 ((£20138-£23398)
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 5 Mehefin 2017 @ 12pm
 • 5 Mehefin 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
 id: 766876
Howardian Primary School Hammond Way, Penylan, Cardiff CF23 9NB Head Teacher: Helen Hoyle Teaching Assistants Level 1 G...more
 • Howardian Primary School
 • Penylan, Caerdydd
 • Grade 3 spt 11 - 16
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 5 Mehefin 2017 @ 12pm
 • 5 Mehefin 2017
 • 4 Medi 2017
 • N/A
 id: 760769
To provide a high quality education support service to young people
 • Options Kinsale
 • Holywell, Fflint
 • 12
 • £12,960 - £15,452
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 25 Mai 2017 @ 11:59pm
 • 25 Mai 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
Options Kinsale School is looking for a proactive Deputy Headteacher to join its Senior Management team. The school, which ca...more
 • Options Kinsale
 • Holywell, Fflint
 • 12
 • L6 - L10 (£44,102 - £48,710
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 9 Mehefin 2017 @ 11:59pm
 • 9 Mehefin 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
345 CanlyniadauTudalen 1 o 3512345>