UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 2160 jobs from 586 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
X

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

140 CanlyniadauTudalen 1 o 1412345>
Maths Teacher (Newydd)
 id: 787921
The successful candidate will work within a forward thinking and confident Department who are leading on many initiatives at ...more
 • Gwernyfed High School PCC
 • Brecon, Powys
 • 607
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 12 Medi 2017 @ 11:59pm
 • 12 Medi 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • YDY
 id: 787813
Full time job vacancy to work with young people with ALN and social, emotional difficulties.
 • Red Rose School
 • Heath, Caerdydd
 • 14
 • By negotiation
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 28 Medi 2017 @ 11:59pm
 • 28 Medi 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • YDY
Chwiliwn am unigolyn blaengar ac ymroddgar i gynorthwyo yn yr Adran Dylunio a Thechnoleg (Tecstilau a Bwyd). Mae pob peno...more
 • Ysgol Brynhyfryd
 • Ruthin, Dinbych
 • 1168
 • Grâdd 2 £7.90 - £8.19 yr awr
 • Rhan Amser a Parhaol
 • 1 Medi 2017 @ 11:59pm
 • 1 Medi 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
IT Technician (Newydd)
 id: 787806
3.2 Technician 2 - ICT 1 37 hours Term time only +10 days Grade C (SCP 14-16)
 • Hawarden High School
 • Deeside, Fflint
 • 1200
 • £13,549 to £14,423
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 31 Awst 2017 @ 12pm
 • 31 Awst 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Pennaeth (Newydd)
 id: 787793
Mae’r corff llywodraethu am benodi arweinydd ysbrydoledig, egnïol a phrofiadol er mwyn gyrru ein darpariaeth aml safle ymlae...more
 • Ysgol Plas Brondyffryn
 • Denbigh, Dinbych
 • £70,349 i £81,478 y flwyddyn
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 18 Medi 2017 @ 11:59pm
 • 18 Medi 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Temporary
CLASS TEACHER (Newydd)
 id: 787782
Lansdowne Primary School Norfolk Street, Canton, CF5 1JY Headteacher: Mrs M Kinsey Number of pupils on roll: 497 Age ra...more
 • Lansdowne Primary School
 • Cardiff, Caerdydd
 • 347
 • MPS
 • Llawn Amser a Dros Dro: August 2018
 • 4 Medi 2017 @ 12pm
 • 4 Medi 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • NAC YDY
Temporary
 id: 787718
We require Teaching Assistants to join our team at Cathays High School.
 • Cathays High School
 • Cathays, Caerdydd
 • 850
 • £13,201 to £15,262 pro rata
 • Yn ystod y Tymor a Dros Dro: 1 year...
 • 3 Medi 2017 @ 12pm
 • 3 Medi 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
 id: 787703
5 awr yr wythnos - Tymor yr ysgol Mae Tynyrheol am benodi dau Gynorthwyydd Goruchwylio i weithio yn ystod amser cinio, ...more
 • 24 Awst 2017 @ 11:59pm
 • 24 Awst 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
 id: 787631
32.5 awr yr wythnos Mae Llywodraethwyr Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Archddiacon John Lewis yn dymuno penodi ath...more
 • Archdeacon John Lewis C In W Pri...
 • Brackla, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Graddfa Gyflog Athrawon
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 30 Awst 2017 @ 11:59pm
 • 30 Awst 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
 id: 787628
32.5 awr yr wythnos Mae Llywodraethwyr Ysgol Bryn Castell yn dymuno penodi athro/athrawes arbenigol a sgiliau o ansawdd ...more
 • 7 Medi 2017 @ 11:59pm
 • 7 Medi 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
140 CanlyniadauTudalen 1 o 1412345>