UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 2997 jobs from 1292 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
X

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

280 CanlyniadauTudalen 1 o 2812345>
Featured Job
 id: 824516
Stanwell School is seeking to appoint a new Headteacher for September 2018
 • Stanwell School
 • Penarth, Bro Morgannwg
 • 2002
 • L37-43* £95,333 - £109,366 **
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 26 Mawrth 2018 @ 12pm
 • 26 Mawrth 2018
 • 1 Medi 2018
 • N/A
 id: 827460
We are looking for an inspirational and dedicated teacher of science to join our successful school.
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi
 • Cardigan, Ceredigion
 • 610
 • MPS/UPS
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 29 Mawrth 2018 @ 9am
 • 29 Mawrth 2018
 • 3 Medi 2018
 • YDY
 id: 827457
The governing body seek to appoint an inspirational and dynamic Deputy Headteacher.
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi
 • Cardigan, Ceredigion
 • 610
 • L 18 - 22 (£59,857-£66,017)
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 20 Ebrill 2018 @ 9am
 • 20 Ebrill 2018
 • 3 Medi 2018
 • NAC YDY
 id: 827455
Chwiliwn am Ddirprwy Bennaeth ysbrydoledig a deinamig i ymuno â Thîm Arwain yr ysgol lwyddiannus hon.
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi
 • Cardigan, Ceredigion
 • 610
 • L 18 - 22 (£59,857-£66,017)
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 20 Ebrill 2018 @ 9am
 • 20 Ebrill 2018
 • 3 Medi 2018
 • NAC YDY
 id: 827423
6.25 awr - Yn ystod y tymor yn unig Mae Ysgol Gynradd Brynmenyn yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Goruchwylio i weithio y...more
 • 28 Mawrth 2018 @ 11:59pm
 • 28 Mawrth 2018
 • I'w gadarnhau
 • N/A
 id: 827408
We require a committed, experienced and well qualified leader of Science
 • Hawarden High School
 • Deeside, Fflint
 • 1200
 • MPS/UPS + TLR1b
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 16 Ebrill 2018 @ 9am
 • 16 Ebrill 2018
 • 1 Medi 2018
 • N/A
 id: 827399
Pennaeth Adran Cerdd
 • Ysgol Gyfun Llangefni
 • Llangefni, Ynys Môn
 • 850
 • Prif Raddfa Cyflog
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 6 Ebrill 2018 @ 12pm
 • 6 Ebrill 2018
 • Cyn gynted â phosibl
 • YDY
 id: 827392
English Teacher
 • Ysgol Gyfun Llangefni
 • Llangefni, Ynys Môn
 • 850
 • Main Salary Scale
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 6 Ebrill 2018 @ 11:59pm
 • 6 Ebrill 2018
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
 id: 827390
Teacher of English/Drama required for September 2018 start.
 • St Alban's RC High School
 • Pontypool, Torfaen
 • 1060
 • TPS
 • Llawn Amser a Cytundeb Cyfnod Penod...
 • 16 Ebrill 2018 @ 12pm
 • 16 Ebrill 2018
 • Cyn gynted â phosibl
 • YDY
 id: 827384
Athro Athrawes Saesneg
 • Ysgol Gyfun Llangefni
 • Llangefni, Ynys Môn
 • 850
 • Prif Raddfa Cyfllog
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 6 Ebrill 2018 @ 12pm
 • 6 Ebrill 2018
 • 1 Medi 2018
 • N/A
280 CanlyniadauTudalen 1 o 2812345>