UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

283 CanlyniadauTudalen 1 o 2912345>
Featured Job
 id: 746222
YSGOL UWCHRADD CYFARTHFA PENNAETH ISR: L31 i L37 Nifer y Disgyblion: 1155 Ystod Oedran: 11-16 Grwp Ysgol: 7 Dyddiad C...more
 • 13 Mawrth 2017 @ 11:59pm
 • 13 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
Teacher of Modern Foreign Languages (0.8 FTE) TEMPORARY CONTRACT 01/09/17 - 31/08/18 with potential to become permanent
 • Monmouth Comprehensive School
 • Monmouth, Mynwy
 • 1630
 • Teacher's Pay Scale
 • Rhan Amser a Cytundeb Cyfnod Penode...
 • 13 Mawrth 2017 @ 12pm
 • 13 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
 id: 748381
Required from Easter 2017 a Teacher of Music
 • Ysgol Uwchradd Llandrindod High ...
 • Llandrindod Wells, Powys
 • 585
 • Main Scale
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 13 Mawrth 2017 @ 12:01am
 • 13 Mawrth 2017
 • 24 Ebrill 2017
 • NAC YDY
Pennaeth (Newydd)
 id: 748332
Pennaeth - Ysgol Penfro
 • Pembroke School
 • Pembroke, Penfro
 • 1477
 • £81,478 - £94,389
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 15 Mawrth 2017 @ 11:59pm
 • 15 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
 id: 748264
To prepare and serve breakfast and supervise pupils participating in the Breakfast scheme and undertake related duties.
 • Thornwell Primary
 • Chepstow, Mynwy
 • £8.25 - £8.39 per hour
 • Rhan Amser a Parhaol
 • 8 Mawrth 2017 @ 12pm
 • 8 Mawrth 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Pennaeth (Newydd)
 id: 748262
Pennaeth Lleoliad: Ciliau Aeron Cyflog : £45,290 - £52,405 ISR: Ysgol Grwp 1b Erbyn: 1af Medi 2017 Oriau: L...more
 • Ciliau Parc
 • Lampeter, Ceredigion
 • 55
 • £45,290 - £52,405
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 16 Mawrth 2017 @ 11:59pm
 • 16 Mawrth 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
 id: 748021
RHONDDA CYNON TAF COUNCIL BASED AT CARADOG PRIMARY SCHOOL LEARNING SUPPORT ASSISTANT - Centrally Funded
 • 10 Mawrth 2017 @ 12pm
 • 10 Mawrth 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Temporary
 id: 746327
Governors are looking to appoint an outstanding Physics teacher to join our very successful Science Faculty.
 • Radyr Comprehensive School
 • Radyr, Caerdydd
 • 1400
 • MPS
 • Llawn Amser a Dros Dro: 1 year in t...
 • 10 Mawrth 2017 @ 9am
 • 10 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
Temporary
 id: 746104
Governors are looking to appoint an outstanding Chemistry teacher to join our very successful Science Faculty.
 • Radyr Comprehensive School
 • Radyr, Caerdydd
 • 1400
 • MPS
 • Llawn Amser a Dros Dro: 1 year in t...
 • 10 Mawrth 2017 @ 9am
 • 10 Mawrth 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
Advert for the vacancy of Director of Marketing & Admissions (DOMA)
 • Cardiff Sixth Form College
 • Cardiff, Caerdydd
 • 300
 • £40,000 - £55,000 per annum
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 24 Mawrth 2017 @ 11:59pm
 • 24 Mawrth 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • NAC YDY
283 CanlyniadauTudalen 1 o 2912345>