UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 4283 jobs from 1331 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
X

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

384 CanlyniadauTudalen 1 o 3912345>
 id: 781032
Dymuna'r Llywodraethwyr benodi unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i gyd-gordio rhaglenni ymyrraeth a chefnogi disgblion
 • Ysgol Maes Garmon
 • Mold, Fflint
 • 550
 • Gradd F £21,268-£24,174 Pr.Ra.
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 11 Gorffennaf 2017 @ 11:59pm
 • 11 Gorffennaf 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
 id: 780976
This is an exciting opportunity for a determined, driven and ambitious individual to join the staff at St Julian's School.
 • St Julian's School
 • St Julians, Casnewydd
 • 1577
 • TMS/UPS TLR 1A
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 12 Gorffennaf 2017 @ 11:59pm
 • 12 Gorffennaf 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • NAC YDY
 id: 780974
I gefnogi disgyblion bregus yr Awdurdod , oddi fewn y canolfannau.
 • Ceredigion LA
 • Aberystwyth, Ceredigion
 • £18,070 - £19,430 pro rata
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 9 Gorffennaf 2017 @ 11:59pm
 • 9 Gorffennaf 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
 id: 780920
Glanhawr - Ysgol Y Castell
 • Ysgol y Castell
 • Rhuddlan, Dinbych
 • 213
 • £6,086 - £6,127 y flwyddyn
 • Rhan Amser a Parhaol
 • 12 Gorffennaf 2017 @ 11:59pm
 • 12 Gorffennaf 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Teacher (Newydd)
 id: 780916
Teacher - St James Primary School Full time and Fixed Term until 31st August 2018 St James Primary School is situated on...more
 • St. James Primary School
 • Caerphilly, Caerffili
 • £22,467 - £38,250
 • Llawn Amser a Cytundeb Cyfnod Penod...
 • 6 Gorffennaf 2017 @ 11:59pm
 • 6 Gorffennaf 2017
 • I'w gadarnhau
 • YDY
 id: 780891
School Librarian
 • Treorchy Comprehensive School
 • Treorchy, Rhondda Cynon Taf
 • 1650
 • Gr4 £11693 (30 hrs term time)
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 7 Gorffennaf 2017 @ 11:59am
 • 7 Gorffennaf 2017
 • 4 Medi 2017
 • N/A
 id: 780875
An exciting opportunity has arisen for a well-qualified, highly motivated professional to join the STeM Faculty as Head of De...more
 • Blessed Edward Jones RC School
 • Rhyl, Dinbych
 • 469
 • Teachers Pay Grade + TLR2a
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 5 Gorffennaf 2017 @ 11:59pm
 • 5 Gorffennaf 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
Temporary
We wish to appoint a well-qualified, enthusiastic, committed teacher of Religious Education to cover maternity leave.
 • Queen Elizabeth High School
 • Carmarthen, Caerfyrddin
 • 1500
 • MPS/UPS
 • Llawn Amser a Dros Dro: 31st March
 • 10 Gorffennaf 2017 @ 9am
 • 10 Gorffennaf 2017
 • 6 Tachwedd 2017
 • YDY
Cydlynydd ADY (Newydd)
 id: 780829
Ar gyfer Medi 2017 : Cydlynydd ADY Mae hon yn swydd barhaol lawn-amser Cyflog : Prif Raddfa Cyflog Athrawon + CAD 2c + ...more
 • Ysgol Aberconwy
 • Conwy
 • Prif cyflog +TLR2c +Lwfans AAA
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 11 Gorffennaf 2017 @ 11:59pm
 • 11 Gorffennaf 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
Temporary
 id: 780819
Yn eisiau erbyn Medi 2017 ATHRO/ATHRAWES DROS DRO Cytundeb Blwyddyn Graddfa Cyflog Athrawon Gwahoddir ceisiadau gan ...more
 • Ysgol Swn y Don
 • Colwyn Bay, Conwy
 • Graddfa Cyflog Athrawon
 • Llawn Amser a Dros Dro: Cytundeb Bl...
 • 11 Gorffennaf 2017 @ 11:59pm
 • 11 Gorffennaf 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
384 CanlyniadauTudalen 1 o 3912345>