UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 1937 jobs from 817 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
X

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

141 CanlyniadauTudalen 1 o 1512345>
Featured Job
We are looking for a talented mathematics teacher to join our outstanding team.
 • The Bishop of Llandaff High Scho...
 • Llandaff, Caerdydd
 • 1149
 • Salary up to £38,632
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 10 Ionawr 2018 @ 12pm
 • 10 Ionawr 2018
 • 1 Medi 2018
 • YDY
Temporary
Mae Newport High yn ysgol uwchradd 11-18 gyda dros 1060 o ddysgwyr ar y gofrestr gan gynnwys Chweched Dosbarth o 160+.
 • Newport High School
 • Newport, Casnewydd
 • 1100
 • Rhan Amser a Dros Dro: 26.02.2018 -...
 • 12 Ionawr 2018 @ 12pm
 • 12 Ionawr 2018
 • 26 Chwefror 2018
 • YDY
Temporary
 id: 810581
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Chwefror 2018 gan athrawon brwdfrydig ac ymroddgar ar gyfer swydd athro/awes Blwyddyn 2
 • Ysgol Santes Tudful
 • Merthyr Tudful
 • 380
 • Teachers' Mainscale/Upperscale
 • Llawn Amser a Dros Dro: 1 tymor a h...
 • 12 Ionawr 2018 @ 11:59pm
 • 12 Ionawr 2018
 • 1 Chwefror 2018
 • YDY
 id: 810553
Midday Supervisory Assistant x 2 5 hours (1 hour daily), 5 days per week Monday – Friday Hours: Part time term tim...more
 • Hendre Junior School
 • Trecenydd, Caerffili
 • NJC grade 1
 • Rhan Amser a Cytundeb Cyfnod Penode...
 • 8 Ionawr 2018 @ 11:59pm
 • 8 Ionawr 2018
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Cymhorthydd Dysgu - Lefel 1, 9 awr yr wythnos, Tymor ysgol yn unig,
 • Ysgol y Llys
 • Prestatyn, Dinbych
 • 319
 • Gradd 2 (£3,158 - £3,274)
 • Rhan Amser a Cytundeb Cyfnod Penode...
 • 4 Ionawr 2018 @ 11:59pm
 • 4 Ionawr 2018
 • 8 Ionawr 2018
 • N/A
 id: 810538
St James Primary School Teaching Assistant Level 3, Grade 5 NJC Pay Scale Grade 5 (SCP 17 – 21) pro rata per annum 32....more
 • St. James Primary School
 • Caerphilly, Caerffili
 • NJC Grade 5
 • Rhan Amser a Cytundeb Cyfnod Penode...
 • 21 Rhagfyr 2017 @ 11:59pm
 • 21 Rhagfyr 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Temporary
Required for immediate start: The Governing Body of Tonnau Primary School is looking to appoint an excellent and highly c...more
 • Tonnau Community Primary School
 • Tonna, Castell-nedd a Phort Talbot
 • 172
 • £11,009 - £11,890 per annum
 • Rhan Amser a Dros Dro
 • 12 Ionawr 2018 @ 12pm
 • 12 Ionawr 2018
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Innovative and dynamic teacher of Spanish, with experience of teaching, or potential to teach up to, WJEC GCSE to A* standard
 • Islwyn High School
 • Blackwood, Caerffili
 • 1180
 • TPS
 • Llawn Amser a Cytundeb Cyfnod Penod...
 • 10 Ionawr 2018 @ 12pm
 • 10 Ionawr 2018
 • 16 Ebrill 2018
 • YDY
 id: 810478
Mae’r ysgol yn awyddus i benodi athro/athrawes cymwys a brwdfrydig i swydd llawn amser am flwyddyn yn y lle cyntaf
 • Ysgol Y Strade
 • Llanelli, Caerfyrddin
 • 1045
 • Prif Raddfa Gyflog
 • Llawn Amser a Cytundeb Cyfnod Penod...
 • 12 Ionawr 2018 @ 10am
 • 12 Ionawr 2018
 • I'w gadarnhau
 • YDY
 id: 810475
Mae’r ysgol yn awyddus i benodi athro/athrawes cymwys a brwdfrydig i swydd llawn amser.
 • Ysgol Y Strade
 • Llanelli, Caerfyrddin
 • 1045
 • Prif Raddfa Gyflog
 • Llawn Amser a Cytundeb Cyfnod Penod...
 • 12 Ionawr 2018 @ 10am
 • 12 Ionawr 2018
 • 1 Medi 2018
 • YDY
141 CanlyniadauTudalen 1 o 1512345>