UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

280 CanlyniadauTudalen 1 o 2812345>
 id: 756892
Trinity Fields is a special school for pupils aged between 3 and 19 years, with severe and complex needs
 • Trinity Fields School and Resour...
 • YSTRAD MYNACH, Caerffili
 • 131
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 13 Ebrill 2017 @ 11:59pm
 • 13 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
 id: 756883
Trinity Fields is a special school for pupils aged between 3 and 19 years, with severe and complex needs.
 • Trinity Fields School and Resour...
 • YSTRAD MYNACH, Caerffili
 • 131
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 13 Ebrill 2017 @ 11:59pm
 • 13 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
 id: 756858
Trinity Fields is a special school for pupils aged between 3 and 19 years, with severe and complex needs.
 • Trinity Fields School and Resour...
 • YSTRAD MYNACH, Caerffili
 • 131
 • Main Pay Range/UPS
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 13 Ebrill 2017 @ 11:59pm
 • 13 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
Specialist Teacher Behaviour Resource Base and Outreach Support at High Street Primary School
 • High Street Primary School
 • Barry, Bro Morgannwg
 • SNS + 2 SEN (£2106.00)
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 13 Ebrill 2017 @ 5pm
 • 13 Ebrill 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
Temporary
 id: 757001
As a qualified Physics specialist, you must be a committed team player, capable of motivating and inspiring students.
 • Bishop Vaughan Catholic Comprehe...
 • Swansea, Abertawe
 • 1265
 • Teachers Main Pay Scale M1-U3
 • Llawn Amser a Dros Dro: 1 year
 • 10 Ebrill 2017 @ 3pm
 • 10 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
Temporary
 id: 757000
As a qualified Biology specialist, you must be a committed team player, capable of motivating and inspiring students.
 • Bishop Vaughan Catholic Comprehe...
 • Swansea, Abertawe
 • 1265
 • M1-U3
 • Llawn Amser a Dros Dro: 1 year
 • 10 Ebrill 2017 @ 3pm
 • 10 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • N/A
 id: 756994
Mae’r ysgol yn awyddus i benodi athro/awes llwyddiannus a brwdfrydig i swydd llawn amser barhaol yn Adran y Gymraeg.
 • 24 Ebrill 2017 @ 12pm
 • 24 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
 id: 756993
Mae’r ysgol yn awyddus i benodi athro brwdfrydig i swydd llawn amser parhaol o fewn yr Adran Cyfrifiadureg a TGCh
 • 24 Ebrill 2017 @ 12pm
 • 24 Ebrill 2017
 • 1 Medi 2017
 • YDY
 id: 756990
The school is eager to appoint an IT Support Technician to a full time post at Ysgol Gyfun Ystalyfera
 • 5 Ebrill 2017 @ 12pm
 • 5 Ebrill 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • YDY
 id: 756962
Administrative Assistant Level 3 Grade: NJC Grade 5 SCP 17 - 21 35 hours per week. Term time only 39 weeks (includ...more
 • Coed-y-Brain Primary School
 • CAERPHILLY, Caerffili
 • 294
 • £14,397 to £16,314
 • Rhan Amser a Parhaol
 • 5 Mai 2017 @ 11:59pm
 • 5 Mai 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
280 CanlyniadauTudalen 1 o 2812345>