UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

279 CanlyniadauTudalen 1 o 2812345>
Featured Job
 id: 737140
We are seeking to appoint an outstanding practitioner to lead our Geography Department.
 • The John Frost School
 • Newport, Casnewydd
 • 1081
 • TLR2a £6,450
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 27 Ionawr 2017 @ 11am
 • 27 Ionawr 2017
 • 24 Ebrill 2017
 • NAC YDY
Featured Job
We are looking for an outstanding English teacher to join our existing team as a Lead Practitioner.
 • The Bishop of Llandaff High Scho...
 • Llandaff, Caerdydd
 • 1149
 • up to £46,344 (LPS range)
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 19 Ionawr 2017 @ 12pm
 • 19 Ionawr 2017
 • 1 Medi 2017
 • NAC YDY
Temporary
 id: 737944
We are looking to appoint an enthusiastic and caring Teaching Assistant to join our friendly and dedicated team.
 • Olchfa School
 • Swansea, Abertawe
 • 1950
 • Grade 4
 • Rhan Amser a Dros Dro: to 31st Augu...
 • 30 Ionawr 2017 @ 12pm
 • 30 Ionawr 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Pennaeth (Newydd)
 id: 737928
Yn eisiau erbyn Medi 2017 (neu ynghynt os yn bosib) PENNAETH Cyflog: Grwp Arweinyddiaeth 2: L9 – L15 £47,492 - £55,0...more
 • Ysgol St Joseff
 • Colwyn Bay, Conwy
 • L9 - L15 £47,492 - £55,049
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 30 Ionawr 2017 @ 12pm
 • 30 Ionawr 2017
 • 1 Medi 2017
 • NAC YDY
 id: 737926
Cydlynnydd y Ganolfan ‘Gwella’ Ymddygiad
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
 • Abertawe
 • Gradd 7 (26-30)
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 27 Ionawr 2017 @ 12pm
 • 27 Ionawr 2017
 • 1 Mawrth 2017
 • N/A
 id: 737908
Cardiff High School are seeking to appoint an Attendance Officer
 • Cardiff High School
 • Roath Park, Caerdydd
 • 1650
 • Grade 5 £19,939-£23,166
 • Rhan Amser a Parhaol
 • 30 Ionawr 2017 @ 8am
 • 30 Ionawr 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
Temporary
 id: 737901
ASSISTANT HEAD TEACHER Temporary to August 2018 Pay Scale L9-L14 (£47,491 - £53,712)
 • Milford Haven School
 • Milford Haven, Penfro
 • 950
 • L9 - L14 (£47,491 - £53,712)
 • Llawn Amser a Dros Dro: August 2018
 • 31 Ionawr 2017 @ 4pm
 • 31 Ionawr 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Temporary
Spinal Point 21 - 26 Term time only - 39 weeks, 32.5 hours per week The SEN Department are delighted that you are consid...more
 • Eastern High School/Ysgol Uwchra...
 • Cardiff, Caerdydd
 • 887
 • Pro rata 19939 - 23166
 • Yn ystod y Tymor a Dros Dro: Until ...
 • 25 Ionawr 2017 @ 9am
 • 25 Ionawr 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
 id: 737899
Ysgol Gymraeg Felindre, Heol Myddfai, Felindre, Abertawe SA5 7ND Nifer ar y Gofrestr: 46 Mae’r llywodraethwyr yn dymun...more
 • The City and County of Swansea
 • Swansea, Abertawe
 • L10 – 16 (£48,711 - £56,511)
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 23 Ionawr 2017 @ 11:59pm
 • 23 Ionawr 2017
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
 id: 737888
Post Title: Office Administrative and Organisation Assistant (Level 3) Grade / salary – NJC Grade 5 32.5 hours per wee...more
 • Blackwood Primary School
 • BLACKWOOD, Caerffili
 • £17,372 - £19,742
 • Yn ystod y Tymor a Parhaol
 • 27 Ionawr 2017 @ 11:59pm
 • 27 Ionawr 2017
 • I'w gadarnhau
 • N/A
279 CanlyniadauTudalen 1 o 2812345>