UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Chwilio 1716 jobs from 665 recriwtwyr in the UK and internationally
Search Jobs
X

UCAC

Mae UCAC yn undeb â 5,000 o aelodau sy’n athrawon a phrifathrawon ysgol, ac yn ddarlithwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. UCAC yw’r unig undeb i athrawon sydd â’i brif swyddfa yng Nghymru, ac sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer ei haelodau, mae UCAC yn:

 • cynnig cymorth a chyngor AM DDIM ar unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwaith – ar y ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb
 • darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol AM DDIM os bydd eu hangen
 • eich amddiffyn, os bydd unrhyw broblem yn codi yn y gwaith

Yn ogystal, mae UCAC yn:

 • brwydro i wella tâl ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr
 • ymgyrchu dros bolisïau addysg cryf a chadarn i Gymru, sydd wedi’u hariannu’n deg

UCAC is a union that represents 5,000 teachers, head-teachers and lecturers in Wales. It is the only teaching union that has its headquarters in Wales and operates through the medium of Welsh.

Pori Swyddi

Chwiliad UCAC yn ôl Sir

welsh counties Isle of AngleseyGwyneddConwyDenbighshireFlintshireWrexhamPowysCeredigionMonmouthshirePembrokeshireCarmarthenshireSwanseaNeath Port Talbot.BridgendRhondda Cynon TaffMerthyr TydfilVale of GlamorganCaerphillyBlaenau GwentTorfaenNewportCardiff

Canlyniadau'r Chwiliad

137 CanlyniadauTudalen 1 o 1412345>
Featured Job
 id: 855985
Bydd yr ysgol hon yn trawsnewid darpariaeth addysgol a bywydau’r disgyblion sydd yn ei mynychu. Mae’r Cyngor, mewn partneriae...more
 • Christ The Word Catholic School
 • Rhyl, Dinbych
 • £71,953 - £81,478 + adleoli
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 12 Medi 2018 @ 11:59pm
 • 12 Medi 2018
 • 1 Ionawr 2019
 • N/A
Temporary
 id: 860346
Dysgu yn Affrica! Rydym ni eisiau.. Tri athro/athrawes ysbrydoledig i ymuno â’n tîm o athrawon ac arweinwyr Ysgolion Cynr...more
 • Dolen Cymru-Wales Lesotho Link
 • Cardiff Bay, Caerdydd
 • See advert
 • Llawn Amser a Dros Dro: 5 months
 • 28 Medi 2018 @ 11:59pm
 • 28 Medi 2018
 • 1 Ionawr 2019
 • N/A
 id: 857193
We are currently seeking a talented and dedicated Pastoral Support Officer.
 • Newtown High School - John Beddo...
 • Presteigne, Powys
 • £22401 per annum pro rata
 • Llawn Amser a Cytundeb Cyfnod Penod...
 • 3 Medi 2018 @ 12pm
 • 3 Medi 2018
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
Bryn y Deryn is a KS4 Pupil Referral Unit (PRU) for pupils who have behavioural, emotional and social needs.
 • Cardiff LA
 • Cardiff, Caerdydd
 • Grade 5
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 31 Awst 2018 @ 11:59pm
 • 31 Awst 2018
 • I'w gadarnhau
 • N/A
 id: 860354
City of Newport Campus, Fixed Term until June 2019
 • Coleg Gwent
 • £13.41 - £24.89 + Holiday Rate
 • Llawn Amser a Cytundeb Cyfnod Penod...
 • 6 Medi 2018 @ 11:59pm
 • 6 Medi 2018
 • Cyn gynted â phosibl
 id: 860245
Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â'n tîm o Gynorthwywyr Addysgu i gefnogi mynediad at ddysgu i ddisgyblion a d...more
 • Ysgol Brynhyfryd
 • Ruthin, Dinbych
 • 1168
 • Grâdd 3 - £11,506 - £12,159
 • Yn ystod y Tymor a Cytundeb Cyfnod ...
 • 26 Awst 2018 @ 11:59pm
 • 26 Awst 2018
 • 3 Medi 2018
 • N/A
 id: 860244
Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yn awyddus i benodi cynorthwy-ydd addysgu brwdfrydig a dibynadwy.
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
 • Porth, Rhondda Cynon Taf
 • 905
 • i'w drafod
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 22 Awst 2018 @ 1pm
 • 22 Awst 2018
 • Cyn gynted â phosibl
 • N/A
CAMPWS CROSSKEYS
 • Coleg Gwent
 • £9,672 i £19,314 y flwyddyn
 • Rhan Amser a Parhaol
 • 24 Awst 2018 @ 11:59pm
 • 24 Awst 2018
 • Cyn gynted â phosibl
Pennaeth neu Bennaeth Gweithredol rhagweithiol i arwain ysgol ddwyieithog llwyddiannus. Dyddiad Cau Medi 16, 2018
 • Ysgol Uwchradd Caereinion High S...
 • Llanfair Caereinion, Powys
 • 565
 • L19 - L25
 • Llawn Amser a Parhaol
 • 16 Medi 2018 @ 9pm
 • 16 Medi 2018
 • 1 Ionawr 2019
 • N/A
 id: 860081
To start September 2018. The Governing Body of Ynysfach Primary School wish to appoint an excellent and highly committed C...more
 • 30 Awst 2018 @ 12pm
 • 30 Awst 2018
 • I'w gadarnhau
 • N/A
137 CanlyniadauTudalen 1 o 1412345>