Ein Swyddi

Ymddiheuriadau, nid ydym yn recriwtio i unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

Byddem wrth ein bodd petaech am ymuno �'n Cronfa Dalent fel y gallwn gysylltu � chi pan fydd y swydd wag gywir yn codi.

CRONFA DALENT

YMUNWCH â'N CRONFA DALENT

Os ydych yn chwilio am eich swydd addysgu nesaf, beth am gysylltu â ni nawr? Byddwch yn gweithio mewn ysgol wych ac yn rhan o dîm cyfeillgar, cymwynasgar.

Mae gennym ni ddiddordeb bob amser mewn clywed gan athrawon brwdfrydig, ymroddedig - anfonwch eich CV atom nawr trwy ein Cronfa Talent Ysgol a dywedwch pa fath o rôl rydych chi'n edrych amdani. Trwy ymuno â'n Pŵl Talent Ysgol byddwn yn gwybod bod gennych ddiddordeb mewn gweithio yma pan ddaw swydd wag yn y dyfodol.