Ysgol Gyfun Rhydywaun Careers Site Eteach (13209)
Loading...

About Us

YSGOL GYFUN RHYDYWAUN Rhodfa Lawrence Penywaun Aberdar Rhondda Cynon Taf CF44 9ES Ffon 01685 813500 Ffacs 01685 812208 Ysgol lwyddiannus yw hon gyda chyfleusterau di-ail at ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg i ieuenctid ardal Merthyr Tudful a Chwm Cynon. Sefydlwyd yr ysgol ym 1995. Fe'i lleolir ar gyrion tref Aberdar ar gampws gwych a godwyd yn arbennig ar ei chyfer. Agorwyd bloc newydd ar gyfer y Chweched Dosbarth ym Medi 2001. Mae'r ysgol yn meddu ar gyfleusterau da iawn a rhoddir pwyslais ar ddatblygiad proffesiynol a hunan-werthuso cyson er mwyn cynnal safonau uchel. Mae iddi gysylltiadau rhwydd a pharod o gyfeiriad Abertawe (30 munud)o'r gorllewin, Merthyr (10 munud) i'r dwyrain ac o Gaerdydd ar hyd yr A470 i'r de (35 munud). Gellir cael manylion pellach trwy gysylltu yn uniongyrchol a'r ysgol 01685 813500.

Working For Us

If you're searching for your next teaching post, why not contact us now? You'll be working at a great school and be part of a friendly, helpful team. We're always interested to hear from enthusiastic, committed teachers - send us your CV now via our School Talent Pool and say what sort of role you're looking for.

Awards